jaroslaw.felinski@gazeta.pl  /  tel. +48 602-105-852  /  tel. +48 508-608-136

SZKOLENIA

"WERYFIKACJA I OCENA WDROŻENIA RODO" - co się uRODziłO po 9 miesiącach

Celem szkolenia jest wskazanie sposobu wykonywania wstępnej oceny wprowadzonych rozwiązań - preaudyt - RODO. W perspektywie konieczności wykonania audytu [39 rodo] warto poznać metodę [ścieżkę] przygotowania Inspektora ODO do tej operacji w trybie standardu ISO 27001, jako uniwersalnego narzędzia do zbadania stanu przestrzegania RODO przez współpracowników i weryfikacji zapisów wewnętrznych - regulaminów, umów, informacji, ogłoszeń, komunikatów, wariantów zgód i innych konieczności. Szkolenie pozwoli jednocześnie stworzyć katalog kryteriów i wymagań stawianych kandydatom do potencjalnego zatrudnienia inspektora w organizacji lub jego zastępcy, bądź opracowania zapisów SIWZ w przypadku podmiotów świadczących usługi IODO.

 

 Termin:  9.04.2019r. / 24.04.2019r. /  14.05.2019r.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Ratuszowa 13

 

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE