jaroslaw.felinski@gazeta.pl  /  tel. +48 602-105-852  /  tel. +48 508-608-136

CENTRUM  INSPEKTORSKO  AUDYTOWE ©

 

AKADEMIA UODO

Jarosław Feliński jest autorem programu studiów podyplomowych IODO [wcześniej ABI], od 2013 roku kierownikiem merytorycznym i opiekunem zespołu wykładowców. Program zaakceptowany przez uczelniane Komisje Jakości Kształcenia i Rady Wydziałów systematycznie realizowany jest w niżej wymienionych uczelniach:

  1. Akademia Górniczo-Hutnicza | Kraków
  2. Wyższa Szkoła Ekonomiczna | Białystok
  3. Dolnośląska Szkoła Wyższa | Wrocław
  4. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej | Szczecin
  5. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania | Warszawa

Wykłady autorskie z prawa ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji:

  • Uniwersytet Jagielloński | Kraków
  • Akademia Polonijna | Częstochowa
  • Uniwersytet Szczeciński | Szczecin

 

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

Ochrona danych osobowych w oświacie

Jarosław Feliński


W publikacji opisano działania i procedury zabezpieczenia danych osobowych w placówkach oświatowych różnych typów, wraz z przykładami zastosowania nowych rozwiązań. Przewodnik objaśnia także podstawowe terminy i pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych, co ułatwi przygotowanie szkoły i przedszkola do stosowania nowych regulacji wynikających z wejścia w życie RODO. Jego celem jest pomoc w zaplanowaniu i wdrożeniu poszczególnych obowiązków wynikających z RODO.

 


Więcej informacji: https://www.profinfo.pl/sklep/ochrona-danych-osobowych-w-oswiacie,78841.html