jaroslaw.felinski@gazeta.pl  /  tel. +48 602-105-852  /  tel. +48 508-608-136

CENTRUM  INSPEKTORSKO  AUDYTOWE ©

 


OFERTA AUDYTOWA I DORADCZA
(audyt wewnętrzny bezpieczeństwa danych w oparciu o RODO nowelizację UODO i Rozporządzenie KRI
)

 

Oferta 1 / AUDYT DIAGNOSTYCZNY - zerowy
 • Analiza i ocena stanu faktycznego przestrzegania przepisów prawa ochrony danych osobowych w organizacji

 • Weryfikacja spełnienia warunków organizacyjnych, klasyfikacja przepisów prawa organizacji
 • Przegląd jednostki organizacyjnej i ocena zgodności - zakres techniczny

Wynik - raport z ocena zgodności

 

 

Oferta 2 / AUDYT DZIEDZINOWY - problemowy

Wykonywany stosownie do potrzeb Klienta audyt dziedzinowy, obejmujący wskazane obszary:

 1. Procesy przetwarzania
 2. Warunki zabezpieczenia
 3. Obszary funkcjonowania  organizacji

Propozycja wsparcia obejmuje  działania analityczne oraz wytyczne do dalszego postępowania organizacji.

Klient może dokonać wyboru, jednej z niżej wymienionych operacji, kilku lub zadania kompleksowego:

 • Audyt przepisów - regulacje wewnętrzne /statut; reg.org.; pracy/
 • Audyt procesu - udostępniania danych /wnioski i odpowiedzi/
 • Audyt procesu - powierzania danych /umowy/
 • Audyt procesu - rekrutacji lub naboru [HR]
 • Audyt procesu - zabezpieczeń fizycznych [instrukcje]
 • Audyt procesu - zabezpieczenia i ocena efektywności systemu IT
 • Audyt procesu  CCTV monitoring wizyjny /regulamin CCTV/

Wynik - ocena wybranych procesów w postaci protokołu audytowego

 

 

 

Oferta 3 / AUDYT KOMPLEKSOWY ORGANIZACJI

Szczegółowy opis zadania:

 

ETAP PIERWSZY:


Sprawdzenie zasad zabezpieczenia danych osobowych - w zakresie zgodności z aktualnym stanem prawnym. Ustalenie aktualnego stanu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Zamawiającego w zgodności z regulacjami prawa miejscowego, a także zmian organizacyjno - technicznych.

 

Zakres przedmiotowy obejmuje:

 1. Sprawdzenie zasad przetwarzania danych - legalność przetwarzania
 2. Sprawdzenie systemów przetwarzających dane tradycyjnie i elektronicznie, w świetle zmian architektury IT 
 3. Analiza i ocena umów, z WYKONAWCAMI  USŁUG, ETC
 4. Analiza transferu danych pomiędzy jednostką a innymi podmiotami
 5. Analiza rozliczalności użytkowników
 6. Analiza szacowania ryzyka utraty danych
 7. Analiza ciągłości działania systemów IT
 8. Ocena zabezpieczeń pomieszczeń
 9. Ocena zabezpieczeń zbiorów tradycyjnych i archiwalnych
 10. Ocena działania sytemu monitoringu i systemu alarmowego
 11. Kontrola wytycznych związanych z użytkowaniem sprzętu poza siedzibą
    - Bezpieczne przekazywanie sprzętu - ewidencja
    - Ewidencja i niszczenie nośników
    - Weryfikacja poprawności składowania danych elektronicznych
    - Ocena procesów szkolenia użytkowników

Wynik - raport z audytu

 

 

ETAP DRUGI:

 

WERYFIKACJA I AKTUALIZACJA POLITYK OCHRONY DANYCH

 

Po przeprowadzeniu sprawdzenia bezpieczeństwa informacji przedstawiona zostanie zmodyfikowane i uaktualnione Polityki Ochrony Danych w świetle znowelizowanych przepisów prawa na którą składać się będą uzupełnienia m. in. w następujących dokumentach:

 • Polityka Ochrony Danych Osobowych 
 • Instrukcja Bezpieczeństwa Informatycznego
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, sposób organizacji
 • Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych, reguły wewnętrzne
 •  Oświadczenia o zachowaniu poufności, w świetle polskiego prawa
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr przetwarzania danych osobowych wg czynności określonych w RODO
 • Zakres obowiązków Administratora Systemu Informatycznego i współpracy z IODO
 • Tematyka i plan szkolenia w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych
 • Ocena pracy Inspektora ODO jednostki