jaroslaw.felinski@gazeta.pl  /  tel. +48 602-105-852  /  tel. +48 508-608-136

CENTRUM  INSPEKTORSKO  AUDYTOWE ©

 

OUTSOURCING

Wykonywanie zadań IODO - [zgodnie z RODO i UODO ORAZ DODO], do którego zadań należą:

 • zapewnienie przestrzegania zasad określonych w przepisach o ochronie danych osobowych,
 • aktualizacja dokumentacji,
 • nadzór nad zasadami zabezpieczenia danych osobowych,
 • nadzór merytoryczny nad prowadzeniem ewidencji wydanych upoważnień i oświadczeń,
 • analiza umów w zakresie usług zewnętrznych związanych z powierzaniem danych osobowych,
 • nadzór nad przechowywaniem kopii zapasowych poprzez ewidencje prowadzoną przez ASI,
 • nadzór realizacji zadań  ASI, oraz pozostałych użytkowników upoważnionych do   przetwarzania danych osobowych,
 • organizacja lub szkolenie pracowników z zakresu ochrony danych,
 • informowanie użytkowników o zmianach w systemie ochrony danych osobowych,
 • roczna audytowa analiza i ocena stanu zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych,
 • szkolenia kadry jednostki z zakresu zabezpieczeń organizacyjnych, informatycznych i technicznych - analiza zagrożeń,
 • opracowywania dokumentacji bezpieczeństwa informacji według wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności,
 • audyty bezpieczeństwa informacji, zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001,
 • opracowanie porad i opinii prawnych,
 • sporządzanie analiz prawnych w zakresie bezpieczeństwa informacji.